DeAura Việt Nam

Chứng nhận của bộ y tế

Tất cả sản phẩm của DeAura đã được công nhận và chứng nhận của Bộ y tế Việt Nam được phép lưu hành trên toàn quốc.

Xem tại đây

Chi tiết tra cứu tại trang web chính thức của Cục quản lý Dược Việt Nam

http://congbomypham.cqldvn.gov.vn/