Bạn có muốn TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ bộ sản phẩm DeAura?

Chứng nhận ISO 9001:2008

 

ISO 9001:2008 là hệ thống quản lý chất lượng chuẩn mực, khoa học, chặt chẽ được quốc tế công nhận.
Hệ thống quản lý chất lượng yêu cầu các nhân viên DeAura thực hiện đúng công việc một cách chuẩn mực, chuyên nghiệp, thường xuyên cải tiến công việc thông qua các hoạt động theo dõi và giám sát.
Chứng nhận ISO 9001:2008 đảm bảo công ty luôn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự thỏa mãn của khách hàng, nhân viên luôn được đào tạo để phục vụ khách hàng được tốt nhất.
DeAura luôn tuân theo chuẩn mực chất lượng quốc tế, tất cả vì khách hàng thân yêu!

 

Đăng ký nhận trải nghiệm miễn phí ngay